Köşe Tümörü

Beyin sapımız ile beyinciğimizin komşu olduğu, kulak arkamıza denk gelen alanda , beyin sapından çıkıp , kulak yapılarına giden sekizinci kafa sinirimizin (n statoakustikus) içinde yer aldığı bölüme bizler , beyin cerrahları, köşe deriz. Bu bölgede ayrıca beşinci, yedinci, dokuz on, 11 ve 12. Kafa çiftti sinirlerimiz de yer alır. Bu köşe de denge ve işitme organımızın sinirinden çıkan iyi huylu tumor, hem hasta , hem de cerrah için sıkıntılar yaratır. Burada başka cins tümörler de olur ( meningiom, epidermoid vs.) ama en sık olanı bizim akustik nörinoma dediğimiz, esasta sekizinci sinirin Schwan hücrelerinden çıkan tümörüdür.

Köşe tümörü kimlerde görülür?

Kadın erkek ayırmadan herkeste görülür, ancak bazı kalıtsal hastalıkları olanlarda (Neurofibromatozis, VHL, vs) daha sık ve bazan da iki yanlı olur.

Köşe tümörü nasıl oluşur?

Sinir kılıfı hücrelerinin , emir komuta zinciri dışında büyümesi ile olur. Sinirin kulak organımızın olduğu kanalının içinden başlayıp , büyüdükçe dışarı çıkar ve komşu beyin sapı üzerine doğru gelişir.

Köşe tümörünün belirtileri nelerdir?

Belli büyüklüğe kadar belirti vermez, çünkü çıktığı yapı sinir elemanı değil , siniri koruyan kılıftır. Sinire basınca ilk belirti kulak çınlaması ve işitme kaybıdır. Başlangıçta telefonda hasta tiz sesleri duymaz, konuşmayı kaçırır. Kitle büyüdükçe işitme de giderek kaybolur ve sonunda hastayı sağır eder. Tümörün büyüklüğü ile yaptığı hasarlar arasında her zaman orantılı bir durum yoktur. Bazı hastalar da bir cm lik tumor işitme kusuru yaparken, bazılarında 3 cm lik tumor de işitme muhafaza olabilir. Bu durum hastalara önerilecek tedavi şekli ve zamanına etki eder, hem hekimler hem de hastalar için tartışmalı senaryolara yol açar.

Tümörün hacmi arttıkça komşu olan beşinci sinire basarak yüzde uyuşmaya, yedinci sinire basarak yüz felcine, dahada büyürse beyin sapına basarak kuvvet ve denge kusuruna yol açar. TEDAVİ EDİLMEZSE DE ÖLDÜRÜR.

Dr. Yunus Aydın köşe tümörü için uyguladığı tedavi yöntemi nedir?

Köşe tümörü cerrahisi, bu konuda deneyimli cerrahların yanında yetişen, ve sonra da belli sayıda hasta ameliyet ederek tecrübe kazanan cerrahlar tarafından yapılmalıdır. İnsanoğlu yapısı gereği bedel ödemek istemez. Tümöründen kurtulmak yetmez, bedeninde kayıp olmamalıdır. Burada esasen öncelik cerrahi bakımdan hayati durumdur, yani ölüme ya da ağır sakatlığa engel olmaktır.

Belli tecrübe bunu sağlıyor, ancak yüze gelen yedinci sinirin bütünlüğünün korunması ameliyatta cerrahın en büyük amacıdır. Tecrübe bu sinirin bütünlüğünün korunmasında yardımcı oluyor, ancak kurtardığımız her sinir hemen görev yapmıyor, ya da geri dönmesi zaman alıyor. Yutma ve konuşmada görevli alt kafa çiftlerinin korunması da önemlidir. Tümörün tamamının çıkarılması ve enaz hasarla atlatılması cerrahın ve hastann ortak amacıdır. Tabbi ki beyin sapının basıdan kurtarılıp ölüm riskinin önlenmesi esas amaçtır.

Köşe tümöründe alternatif tedavi yöntemleri nelerdir?

Gama ışını ile tümörün yakılması cerrahiye uygun olmayan, ya da çok küçük ve büyüme eğilimine giren tümörlerde alternatif bir yöntemdir. İşe yarar düzeyde işitmesi olan , küçük tümörlü hastalara ( iki cm e kadar) şahsen takip dışında bir uygulama önermem. Yaşı ileri hastalarda tumor çok büyük değilse, ya da klinik araza neden olmuyorsa sadece taki ya da gama ışını önerilebilir. En zor olgular çift taraflı tümörü olanlardır. Bu hastalarda risk ve yarar hastayla paylaşılarak karar verilir.
Köşe tümörü tedavi edilmezse ne olur?

Tedavi edilmeyen büyük tümörler once ağır salatlıklar yapar sonrada hastayı öldürür.

Köşe tümörü ameliyatı sonrası nasıl gelişir?

Ameliyat sonrası yüz felci ya da başka kafa çifti hasarı olmamışsa bir gün yoğun bakım takibinden sonra 3-4 günlük hastanede kalınır ve sonra çıkabilir. Yüz felci varsa gözün yani korneanın korunması hayati öneme sahiptir. Göz kapağı kapanmadığından, kapağın korneayı bir araba cam sileceği gibi temiizleme görevi yapılamadığından , kornea kurur ve şeffaflığını kaybederse görme etkilenir. Bunu önlemek için gece pomatla kapama , gündüz suni gözyaşı desteği, gerekirse göz uzmanından destek alıp göz kapağının dış yarısını dikilmesi (tarsorafi) gözün korunması bakımından önemlidir. Sinir korunmuşsa bir sure sonra ( bu aylar ya da yıllar olabilir) bu tedbirlere gerek kalmaz.

Ameliyattan bir kaç hafta sonra ilaçlı beyin MR çekilerek tümörün tamamen çıkarılıp çıkarılmadığı kontrol edilir. Geride parça kalmışsa yıllık takiplerde bu parçanın büyüme hızına bakılıp ya tekrar ameliyat edilir ya da gama ışını kullanılabilir. Ben şahsen zorunlu olmadıkça gama ışını kullanmam.