Meningioma

Meningioma kimlerde görülür?

Kadın erkek ayırımı yapmaz, 30 lu yaşlardan ileri yaşlara kadar görülür.

Meningioma nasıl oluşur?

Beyni saran en dış zarla ilişkili olarak , bu zarın olduğu her yerde , zarı oluşturan hücrelerin kontrolsüz büyüyüp kitle oluşturması durumudur. Beyini ve beyinciği saran bu zar kafa tabanındaki girintilerde, ön , orta ve arka çukur kaidesinde, sağ sol beyni ayıran bölmede, kitle oluşturur. Genelde iyi huylu olan bu kitleler, çıkarılabilir yerde ise cerrahi tedavinin yüz güldürücü sonuçlarını sağlar. %10 kadarı habaset özelliği gösterir. Nadiren beyin zarlarına komşu olmadan beyin içi ventriküller de de görülebilir

Meningioma’nın belirtileri nelerdir?

Belli bir hacme ulaşmadan belirti vermeyebilir. Hassas görevli yapılara basarsa bunlara ait arazlar oluşur. Örneğin görme siniri yanında gelişen (parasellar,) ngiom basıyla yarı ya da tam körlük yapar, koku siniri üstünden çıkarsa koku alınamaz, kitle burada çok büyürse frontal sendrom denen karakter ve huy değişiklikleri ne sebep olur. Önemli fonksiyonlar gören beyin bölgelerine komşu olduklarında ciddi riskler oluştururlar. Beyin sapı ve kafa çiftleri hasarı sık rastlanır. Sağırlık , yutma güçlüğü, kuvvet kusuru , denge kusuru vs. sıkça görülür.

Beynin nispeten sessiz bölgelerinde ancak kafa basıncını artıracak boyuta eriştiğinde , baş ağrısı , bulantı kusma gibi yakınmalara yol açar. Bazıları komşu kemik yapıda kalınlaşmaya yol açıp dışarıdan gözle görünebilen şişlikler oluşturabilir ( sphenoid dış kanat, ) gözün dışarı çıkasına (göz küresi yuvası meningiomu gibi) neden olabilir.

Dr. Yunus Aydın’ın uyguladığı tedavi yöntemi nedir?

Beyin MR ında görülen her meningiom illa da ameliyat edilecek anlamına gelmez. Hassas bölgelere komşu olanların ameliyatı hacminden bağımsız öne çekilebilirken, sessiz bölgedekiler kafa basıncını arttırmadıkça ellenmez, yıllık takip edilir. Büyüme eğrisi yavaş olan sessiz bolge meningiomları, basınç belirtileri verene kadar , özellikle yaşlılarda sadece takip edilir.

Tedavide tümörün yerleşim yeri, ameliyat kararında hacminden daha çok öneme haizdir. Beynin toplar damar sistemi olan sinüslere komşu olanlar ( parasagital orta ve arka bölüm gibi ) küçük olsa bile çıkarılmalıdır. Büyüdüklerinde ve sinüsü de işgal ettiklerinde tam çıkarılmaları mümkün olmayabilir, ya da risk oranı artar. Beyni besleyen ana damarlara komşu ( sphenoid kanat iç bölüm gibi ) olanlar , bu damarları saracak boyuta erişmeden çıkarılmalıdır. Burada her hasta için standart bir tedavi planı yoktur. Cerrahın deneyimi, yaptığı ameliyat sayısı ve çeşidi, hastanın yaşı, tümörün yerleşim yeri her hasta özelinde değerlendirildikten sonra tedavi seçeneğine karar verilir.

İdeal tedavi, tümörü çıktığı zarla birlikte tamamen çıkarmaktır. Tümörün yerleştiği bölge buna izin vermiyorsa mümkün olduğunca fazla tumör çıkartılır. Miktar cerrahın deneyimi ile sınırlı olmalı , hastaya büyük risk getirmemelidir. Cerrah deneyimine göre hasta lehine risk alabilir. Günümüz şartlarında , yasal zorunluluk olan “aydınlatılmış onam” doldurulurken bu riskler hastaya ve yakınlarına anlatılır.

Meningioma’nın alternatif tedavi yöntemleri nelerdir?

Ameliyatı riskli bulunan yerleşimdeki hastalar için, genel durumu bozuk olan ve bu nedenle ameliyatı uygun görülmeyenler için, ya da tümörü tam çıkarılamamış olgular için en yaygın seçenek gama ışını kullanımıdır. Maalesef bu olgular için ilaç seçeneği halen yoktur.

Tümörü besleyen damarların içinin sentetik zamk benzeri malzemelerle doldurulması, bazı cerrahların ameliyat öncesi, ameliyatta az kanama olaması için tercih ettiği bir yöntemdir (Ben kullanmıyorum). Bu yöntem uygun olgularda tümörün kan damarını kapatarak büyümesini geciktirmek amacıyla kullanılabilir.

Meningioma tedavi edilmezse ne olur?

Beynin hassas bölgelerine komşu olmayan, büyüme hızı düşük olan orta boy altı tümörler yaşam boyu sorun çıkarmaz. Bunların tedavi edilmeleri gerekmez.

Kafa basıncını artıracak kadar büyük olanlar alınmazsa hastayı öldürür.

Hassas yerlere komşu olanlar tedavi edilmezse kalıcı hasar oluştururlar ( körlük, sağırlık, güç kaybı, denge kusuru, çift görme, vs.)

Meningioma tedavi sonrası nasıl gelişir?

Yerleşim yeri ile ameliyat sonrası arasında doğrudan ilişki vardır. Basit olanlar için ameliyattan iki üç gün sonra eve gitmek mümkündür. Beyin sapı, köşe, clivus, sphenoid iç kısmı, tuberkulum sella gibi yerlerin cerrahisi sonrası, damar ve sinir hasarı oluşmamışsa seyir basit olanlar gibidir. Hasarı olanlar yoğun bakım ve rehabilitasyon süreçlerine gereksinim duyabilir.