Kraniofaringioma

Hipofiz bezinin ve görme sinirlerinin komşuluğunda beyin dokusu dışında , dişin gelişiminde kilere benzer, kalıntı hücrelerden gelişen, beynin hücreden yoğun hipotalamus bölgesini basıya uğratan, iyi huylu , kistik , kireçlenmiş ve sert kısımlar içeren bir tümördür.

Kraniofaringioma kimlerde görülür?

Daha çok çocuklarda, bazen da geç yaşlarda görülebilir.

Kraniofaringioma belirtileri nelerdir?

Çok önemli organlara komşuluğu belirtileri de çeşitlendirir. Hipotalamaus ve hipofiz e bası yaparak, bedensel ve cinsel gelişme geriliği, görme sinirine basarak körlüğe varabilen görme kusuru, üçüncü ventriküle basarak tıkayıcı hidrosefalus (beynin su haznesinin genişlemesi, beyine bası) , beyip sapına basarak kafa çifti felci ve sonunda ölüme neden olur.

Dr. Yunus Aydın’ın uyguladığı tedavi nedir?

Mikroşirürjikal yöntemle , tümörün tamamen çıkarılması ve akabinde hormon eksikliklerinin yerine konması dünyada en çok kabul gören tedavi yötemidir. Buna mukabil tam çıkarmanın hipotalamus hasarı yapma riskinden kaçınmak için , kısmi çıkarılmayı savunanlar da vardır. Ancak uzun dönemde korkulanları tümörün kendisi yapar. Cerrahiden sonra gelişenler genelde cerrahın maniplasyonuna bağlandığından, hasta yakınları bunları her zaman anlayışla karşılamaz. Oysa tumor doğal seyri ile aynı hasarları yapınca suçlu artık tümördür, cerrah bu suçlamadan kurtulur. Bu dengenin iyi kurulması gerekir. Bu cerrahi deneyimlilerin yapması gereken bir cerrahidir. Deneyimliler de ancak iyi yoğun bakım şartları olan yerde yapmalıdır. Ameliyatın ertesi günü oluşabilcek “hipotalamik fırtına” yı karşılayabilecek donanımda ve bilgide bir ekiple bu iş yapılmalıdır. .

Ameliyatın ölüm dahil bir sürü riski vardır. Özellikle hormon eksikliklerinin yerine konması , yakın endokrinolijik takip, psikiyatrik destek , aile eğitimi gibi çeşitli uzmanların katkıda bulunduğu bir ekip işidir. Bizim genel sonuçlarımız, bu işi yapmaya devama elverecek düzeydedir, ve literatürün iyi serileriyle uyumludur.

Kraniofaringiomanın diğer tedavi yöntemleri nelerdir?

Kalan tümör parçalarına gama ışını yapanlar vardır fakat sonuçlar isteneni karşılamaz. Beyin suyunun akımına engel varsa şant ameliyatlar kafa basıncının düşürülmesinde yardımcı olur.

Kraniofaringioma tedavi edilmezse ne olur?

Kraniofaringiomun çıkma ve büyüme yönüne bağlı hasarlar gelişir.: körlük , cinsel ve bedensel gelişme geriliği, kafa içibasıncı artışına bağlı bozukluklar ve ölüm.

Kraniofaringionma ameliyatı sonrası nasıl gelişir?

Kraniofaringiomun çıkma ve büyüme yönüne bağlı hasarlar gelişir.: körlük , cinsel ve bedensel gelişme geriliği, kafa içibasıncı artışına bağlı bozukluklar ve ölüm.